SCOUTER

SCOUTER PÅ EFU-STUGAN


Scouterna samlas på fredagar kl. 16.30 – 18.00 med start 26 augusti 2022


Småscouterna 4-6 år
Ledare: Marie Tidqvist Lundin, Lilian Gustavsson, Eva Svensson och Sofia Thuvesson


Spårarscouter 7-9 år
Ledare: Andreas Adolfsson, Annika Thorild, Andreas Lindlöf och Birgitta Eriksson

Upptäckarscouter 10-11 år
Ledare: Johanna Johansson och Erik Nilsson

Äventyrarscouter 12 -15 år
Ledare: Marica Bäcklund och Niklas Bäck

Tillsammans är vi ute i naturen och lär oss nya saker.
Ha alltid på dig kläder efter väder och bra skor/stövlar då vi är ute i alla väder.

Vill du börja i scouterna?
Hör av dig till:

Sofia Thuvesson
070 60 73 692
sofia.thuvesson@thuvessonsel.se

SMÅSCOUTER


Småscouter 4-6 år


  • Vi leker, sjunger och pysslar
  • Vi lyssnar på spännande berättelser ur bibeln
  • Vi är mycket ute i naturen och lär oss nya saker
  • Varje gång fikar vi med macka som ledarna fixar
  • Vi samlar in en frivillig peng till "Barn i alla länder"


Terminsavgift: 50 kr

SPÅRARSCOUTER, UPPTÄCKARSCOUTER OCH ÄVENTYRARSCOUTER


Spårarscouter 7-9 år, Upptäckarscouter 10-11 år, Äventyrarscouter 12 -15 år

  • Vi har märkestagning, samarbetsövningar och vandring
  • Vi samlas och har andakt
  • Vi är ute och lär oss nya saker
  • Varje gång fikar vi med macka som ledarna fixar
  • Vi samlar in en frivillig peng till "Barn i alla länder"


Terminsavgift: 100 kr