OM OSS

OM OSS

Föreningen har som målsättning:
Att väcka och befästa en personlig tro på Jesus Kristus och kärlek till hans verk.

Att fostra till enskild och gemensam evangelisation bland ungdom
Att vägleda till kristet samhällsansvar och missionsinsatser i andra länder.

Sin målsättning vill föreningen nå genom att upplåta lokaler för kristen ungdomsverksamhet.

Målsättning

EFU-stugan en oas för olika åldrar


En grupp ungdomar inom EFS ungdomsverksamhet sonderade en del möjliga platser och byggnader under 1965 och början av 1966, för att kunna få ha en egen plats att samlas på och arbeta med. Sommaren 1966 fick man hyra byggnaderna på gården Ästorp 3:14 av ägaren Bengt Andersson. Den blev populärt kallad för "Torpet".

Vill du bli medlem i Föreningen EFU-stugan? Ta maila eller ring till någon i styrelsen. Årsavgiften är 200 kr, respektive 50 kr barn och ungdomar  tom. 17 år, samt studerande. 450 kr för familj alla boende på samma adress.
Historia

Vid ett möte den 22/11 1969 beslöts att förvärva byggnaderna med tillträde den 2/1 1970 till en kostnad av 8000 kr inklusive avstyckningskostnad. Man fick också möjlighet att börja ett omfattande arbete med att röja upp och reparera byggnaderna. Den enda väg som då fanns var den som kom från Göteve by. Det var sankt genom skogen och ibland svårt att ta sig fram. Den nya vägen, från landsvägen fram till stugan, anlades 1978. Det var många frivilliga som med ett antal traktorer och lastare körde grus från flera grustag i Göteve.

Verksamheten präglades i början av ungdomssamlingar men så småningom utökades verksamheten med gudstjänster och samlingar av olika slag, bl. a servering på söndagseftermiddagar. Under senare år har platsen varit en stor tillgång för midsommarfirande och sommargudstjänster som Floby församling, EFS Falköping och Floby-Göteve EFS ordnar gemensamt.

BILDGALLERI

scan0041
scan0041
scan0052
scan0052
scan0037_2
scan0037_2
scan0050
scan0050
scan0051
scan0051
scan0049
scan0049
scan0047
scan0047
scan0045
scan0045
scan0046
scan0046
scan0043
scan0043
scan0044
scan0044
scan0040
scan0040
scan0042
scan0042
scan0038
scan0038
scan0039
scan0039
scan0036_2
scan0036_2
scan0037_1
scan0037_1
scan0035_2
scan0035_2
scan0034_1
scan0034_1
scan0034_2
scan0034_2
scan0033_2
scan0033_2
scan0031_4
scan0031_4
scan0032_1
scan0032_1
scan0031_3
scan0031_3
scan0029_1
scan0029_1
scan0029_2
scan0029_2
scan0028_2
scan0028_2
scan0027_2
scan0027_2
scan0027_3
scan0027_3
scan0028_1
scan0028_1
scan0025
scan0025
scan0027_1
scan0027_1
scan0021
scan0021
scan0022
scan0022
scan0023
scan0023
scan0024
scan0024
scan0019
scan0019
scan0020
scan0020
scan0017
scan0017
scan0018
scan0018